top of page

קורס הכנה ללידה

שלושה מפגשים פרטיים ומותאמים אישית לזוג אצלכם בסלון.

 

מתאים ללידה טבעית

לידה  אפידוראלית

לידה לאחר קיסרי

וללידה קיסרית- במתקונת מעט שונה

מפגש ראשון - שפת חדר הלידה,שלבי לידה, הורמונים בלידה.

מפגש שני -   התמודדות עם כאב ופחד בלידה- כלים פרקטים פשוטים ומעשיים, נשימות תנוחות

                   ללידה אפידוראלית- תמיכה פעילה בזמן האפידוראל.

                   ללידה טבעית   -    העמקה ללידה פעילה. 

הליכיים רפואיים בלידה, מה עושים בבית בתחילת הצירים והיציאה לבית החולים.​

מפגש שלישי-  הכנת הגוף לקראת הלידה, הכנה להנקה ראשונית, הכנה לקראת התקופה החדשה.

עלות 1500 שקל

כל מפגש שלוש שעות.

הקורס מלווה בבובת הדגמה פוסטרים

וחוברת עם כל החומר הנלמד,

ניתן להתאחד כמה זוגות יחד.

ניתן לעשות מפגש חד פעמי ריענון לקראת לידה חוזרת.

bottom of page