top of page

לידה-מפגש מכונן של האישה עם עצמה

חיבור להוויה הנשית ולחופש של הגוף,העצמה הביטוי והכוח.

לידה היא אחד מהמרחבים לפגוש אישה וחופש ביטוי.

הזדמנות להסתכל על ביטוייה של הנשיות, היא כניסה וחיבור למרחב שלגברים אין אותו,

המקום הממשי והאמיתי שבו יש חיבור לגם וגם

שבו את יכולה להיות גם אישה וגם מנהיגה יוצרת וגם אמא.

חווית הלידה היא חוויה מזככת מעמיקה ומאפשרת נקודת מבט חדשה לחיים ועל החיים שקשורה לחווית האישה בעולם,

היא קושרת עצמה ורכות

כוח ועדינות, ביטוי ושקט

עצב ושמחה, כאב ושחרור

חדות ומעגליות.

הרבה נושאים מתנקזים ומתבהרים ברגע הלידה.

הלידה הרגע בו מתחילים חיים, משתנים החיים כפי שחווינו ותפסנו אותם לפני כן בדרכים שונות ומגוונות, דרך מפגש עם פחד,כאב,צחוק, בכי פריצת גבולות ואזורי הנוחות,

במפגש עם עצמות אדירות הקימות ונמצאות באישה הנדרשות ונחשפות ומתגלות ברגע גדול ודרמטי זה.

לידה= בריאה יצור חדש בא לעולם, יצור אחר בא לעולם,

אני חדשה באה לעולם מי האני הזו,

מה אני? אישה אמא מנהיגה פסיבית אקטיבית,

לגלות עוד... לגלות עוד... לגלות עוד...

עם כל פעימת לב עם כל נשימה עם כל ציר עם כל כאב עם קול בכי עם קול צחוק בכל "איבוד שליטה" וחיבור למקור,

למקור שלי לאישה שאני,

לאישה שאני יכולה עוד להיות שיש בה הכל,

כזאת שמכילה את כל הניגודים.

הלידה היא מפגש מכונן של אישה עם רוחה ובראשיותה.

bottom of page